Referanser

Lystek

Lystek AS hadde behov for en responsiv nettside som fremhevet deres miljøvennlige profil og innovative lysløsninger. De ønsket en god presentasjon av produktene hvor det var lett å navigere via kategorier og bruksområder, og lette å finne produktark for hvert produkt.  En side med referanser fremhever utvalgte prosjekter for å vise de variasjonen i bruksområder for dere produkter.

Kunde: Lystek AS

Oppdrag: Businessside med produktpresentasjon

Dato: 12. 2015

Lenke: Lystek AS